"Dit Spirituelle Lederskab"

10 måneders uddannelse i spirituel livsmestring

Velkommen til dette unikke, dybdegående 10 måneders forløb. En spirituel uddannelse, der udvikler dig som spirituel mester i dit eget liv og klæder dig på til at støtte andre på deres rejse.

“Dit Spirituelle Lederskab” er først og fremmest en dybdegående, selvudviklende spirituel uddannelse, som lærer dig at bruge dine egne intuitive evner og giver dig et stærkt fundament i at være den, du er. Gennem de ti måneder uddannelsen varer, vil du tilegne dig en stor mængde af ny viden, og få nye spændende kompetencer ind under huden, som du kan bruge i din hverdag . Samtidig vil du få adgang til den dybe iboende visdom, du allerede besidder, som udvikler dig i dit spirituelle lederskab – på din måde.

Udover at den spirituelle uddannelse giver dig en udvidet selvindsigt og en stærk mestringsfølelse, som du kan bruge til at give dit eget liv endnu mere glæde og mening, vil du samtidig lære, hvordan du kan give det, du kan, videre til andre. Ikke kun til dem omkring dig, men måske også gennem dit arbejde eller personlige virke. “Dit Spirituelle Lederskab” er nemlig samtidig en uddannelse, som gør dig klar til at støtte andre på deres spirituelle rejse. Du vil gennem uddannelsen få en rig portefølje af redskaber, praksisser og øvelser, du kan bruge i dit eget liv – eller som kan give dig et stærkt fundament for at arbejde som spirituel mentor, hvis du ønsker at bevæge dig i denne retning.

Du behøver på ingen måde at arbejde med mennesker eller spiritualitet for at deltage på uddannelsen. Det vigtigste er det, uddannelsen giver dig som person.

Måden du lærer uddannelsens indhold på er gennem at “gøre det selv” og bygge dine egne erfaringer og dermed integrere din viden via praksis. Undervejs vil du opleve små eller store forandringer i din hverdag, fordi du bevidst styrker kontakten spiritualiteten mere i dit liv. Når du dedikerer dig selv til at gå efter et mål, arbejder energien for dig. Og du vil kunne opleve at føle dig hjulpet på din vej – som af en usynlig hånd.

Gennem de ti måneder uddannelsen varer, vil du gennemgå en naturlig modningsproces, som gør dig klar til at træde i karakter som spirituel mester i dit eget liv og tage autoritet i dit spirituelle lederskab.

Uddannelsen består blandt andet af:

 

Bliv spirituel livsmester i dit eget liv - og lær at guide andre på deres spirituelle rejse

10 måneder - 10 moduler

Dit spirituelle lederskab” består af 10 dybdegående moduler, som på hver sin vis udvikler og støtter dig i dit spirituelle lederskab. 

Uddannelsen løber over 10 måneder med to dages live undervisning hver måned i Aarhus-området, fordelt mellem hverdage og weekender. 

Gennem forløbet kommer du igennem i alt 21 dage med live-undervisning , inklusiv et tre-dages weekendretreat i midt/ østjylland. Udover undervisningen med Stine Schou Kvistgaard får du ekstra workshops med fantastiske gæstelærere.

Før uddannelsesstart får du en times 1:1 session med mig, som hjælper dig til at sætte retning for dit personlige mål med uddannelsen, og som gør mig klogere på, hvordan jeg bedst kan støtte op omkring din udvikling.

Efter uddannelsens første modul får du tildelt en læringsmakker, som du udveksler med mindst en gang mellem hvert modul.

Mellem modulerne får du enkle hjemmeopgaver med hjem. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig hjemmeopgave og et praktisk ritual i gruppen, som til sammen udgør din eksamen.

 

* Uddannelsen er fortsat under udarbejdelse. Der kan forekomme ændringer.

 

Har du brug for en afklarende, indledende introsamtale, inden du beslutter dig, så skriv til stine@feelcompany.dk for at aftale et tidspunkt, hvor du bliver ringet op.

 

DET FÅR DU:

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Book en introsamtale

Skriv til stine@feelcompany.dk

 

Uddannelsens indhold

Uddannelsen er bygger på en energibaseret, hjerteorienteret tilgang og tager udgangspunkt i kroppen, hjertet og sjælen.

Vil du gerne vide mere om uddannelsen?

Få tilsendt indholds-beskrivelsen

Som spirituel livsmester får du både stærke vinger og stærke rødder

Fantastiske gæstelærere

På den spirituelle uddannelse vil du desuden blive undervist af nogle af de dygtigste gæstelærere inden for feltet.

Datoer

Uddannelsen løber over to sammenhængende dage hver måned (i Aarhusområdet).

Dag et er fra kl. 9 – 16, og dag to er oftest fra kl. 9 – 13. På retreatmodulet mødes vi desuden fra kl. 19 – 21 om fredagen.

* På enkelt moduler vil undervisningstiden på dag to blive forlænget med nogle få timer pga. workshops med gæstelærere.

<3

<3

Modul 1: Lørdag den 26. og søndag 27. februar 2022

Modul 2: Fredag den 25. og lørdag 26. marts 2022 (Slutter kl. 16)

Modul 3: Lørdag den 30. april og søndag 1. maj 2022

Modul 4: Onsdag den 18. og torsdag 19. maj 2022

Modul 5: Fredag den 17. til søndag 19. juni 2022 (retreat)

<3

SOMMERFERIE

<3

Modul 6: Torsdag den 11. og fredag 12. august 2022

Modul 7: Lørdag den 10. og søndag 11. september 2022

Modul 8: Torsdag den 6. og fredag 7. oktober 2022

Modul 9: Lørdag den 5. og søndag 6. november 2022

Modul 10: Torsdag den 1. og fredag 2. december 2022

 

Ændringer kan forekomme. Uddannelsen opstarter, såfremt der er nok deltagere på holdet. Se mere om vilkårene nedenfor.

 

Ansøg om optagelse på uddannelsen

Skriv til stine@feelcompany.dk og book en introsamtale med det samme

Om din underviser

Stine Schou Kvistgaard er en erfaren underviser og gruppefacilitator, kendt for hendes nærværende og hjertevarme måde at undervise på. Siden 2012 har hun dygtiggjort sig inden for personlig og spirituel udvikling og har undervist grupper i meditation og spirituel udvikling i kvindecirkler, meditationsgrupper, på retreats, fysiske kurser og onlinekurser.

Som coach, healer og spirituel mentor arbejder Stine desuden med individuelle klienter. I sit arbejde med at støtte og guide andre mennesker er hun særligt dygtig til at se det lys i dig, som du måske nogle gange har svært ved selv at se – og hjælpe dig til at fremelske det endnu mere. I 2021 udgav hun bogen “Lyslevende” – et opslagsværk med 25 selvkærlige  og spirituelle ritualer.

 

Hvad siger andre om Stine som underviser og spirituel mentor?

Pris og betaling

Den 10 måneder lange uddannelse med 10 moduler, weekendretreat, fysiske og/ eller online workshops med gæstelærere, en smuk manual, certificat for uddannelsen mm. koster i alt:

 27.999 kr.  

For virksomheder tillægges moms. 

 

Early Bird Pris: Ved tilmelding inden 1. december får du 3.000 kr. rabat på uddannelsen. 

Depositum: Ved tilmelding indbetales 7.000 kr. i depositum til konto nr. 0891 0002043259. Din plads er først sikret, når depositum er indbetalt.

Ratebetaling: Det er muligt at betale uddannelsen i rater frem til uddannelsens start. Kontakt mig for at vende mulighederne.

Tilskud: For virksomhedsejere kan det være muligt at søge om tilskud forskellige steder, bl.a. til at udvikle nye kompetencer via Omstillingspuljen eller Iværksætterpuljen. Kontakt mig hvis du har brug for yderligere info i denne sammenhæng.

 

Spirituelt lederskab

 

HVAD GØR UDDANNELSEN MIG I STAND TIL?

Forestil dig, at du nu har gennemført uddannelsen og er trådt ind i dit lederskab som spirituel livsmester. Hvad kan – og ved – du nu?

Spirituelt lederskab betyder først og fremmest, at du tager lederskab i dit eget liv og bruger din spiritualitet i din hverdag på en måde, der vækker glæde og giver mening for dig. 

Du kender dig selv rigtig godt, har en stærk kontakt til både din krop, dit hjerte og din sjæl, som gør dig i stand til at leve et liv i overensstemmelse med den, du i virkeligheden er. Du har et væld af gode redskaber til at hjælpe dig selv til at bevare en stærk indre balance, håndtere livets udfordringer og skabe et lykkeligt liv for dig selv.

Som spirituel livsmester ved du, hvordan du kan bruge dine egen magiske evner til at regulere din energi og hæve din vibration, og du ved, hvordan du kan forløse svære følelser og give dig selv healing og kærlighed, når du har brug for det. 

 
Som spirituel livsmester har du både stærke vinger og rødder.

I dit spirituelle lederskab bruger du både din stærke jordforbindelse og en stærk åndelig kontakt. Du ved, hvordan du kan lade dig guide indefra – fra din egen intuition og ved at lytte til dit hjerte og din sjæl. Og du ved, hvordan du kan lade dig guide af universet og modtage støtte fra dine engle og guider. 

Som spirituel livsmester mærker du, at du er en del af en helhed, og ved hvor forbundne, støttede og elskede vi er som mennesker. Du er bevidst om, at du har dit eget særlige lys – og ved hvad dit unikke bidrag til verden er.

 
Som spirituel livsmester kan du ikke undgå at være en inspirator for andre, som nyder godt af dit lys og din visdom. Der er mange måder at bruge dit spirituelle lederskab på, hvad enten du inddirekte spreder lys i verden alene ved at være den, du er, eller om aktivt arbejder med mennesker. Du har en bred palette af værktøjer, du kan bringe i spil som spirituel mentor for andre, hvis du ønsker det. 
 
 

Styrk dit personlige lederskab - og få en unik spirituel visdomskasse fuld af ritualer, meditationer og energiredskaber

Betingelser og vilkår

Uddannelsen opstartes, når der er nok tilmeldte deltagere på holdet. I tilfælde af, at der må ventes på yderligere tilmeldinger, vil uddannelsesstarten blive udskudt en måned ad gangen, indtil holdet er fuldt besat. Således er de næstkommende datoer fortsat gyldige, og der tilægges da nye datoer i slutningen af forløbet.

Tilmelding er bindende. Den resterende uddannelsesudgift betales senest tre uger inden uddannelsesstart. Det er muligt at betale i rater i perioden frem til uddannelses start. Kontakt mig på stine@feelcompany.dk, hvis du ønsker dette.

Er du nødsaget til at framelde dig senest 2 måneder før uddannelsesstart, tilbagebetales hele uddannelsesudgiften, fraregnet depositum.

Er du nødsaget til at framelde uddannelsen frem til en måned før uddannelsesstart, tilbagebetales halvdelen af uddannelsesudgiften fraregnet depositum. Det er ikke muligt at få uddannelsesudgiften retur, når uddannelsen er påbegyndt.

I tilfælde af sygdom, kan undervisningsdage blive rykket.

Ved afslutning af uddannelsen modtager du et certifikat samt en samlet manual med et overblik over uddannelsens indhold.

Uddannelsen er under løbende udarbejdelse frem til uddannelsens start. Der kan desuden forekomme ændringer undervejs.

<3

<3

DETTE ER IKKE MED I PRISEN

Udgifter til mad og logi i forbindelse med undervisningen og  og retreatet kommer oveni uddannelsesgebyret.

<3

<3

<3

COVID-19 OG ANDRE BENSPÆND

Der tages de nødvendige forholdregler i forhold til Coronarestriktioner under uddannelsen. Såfremt det bliver nødvendigt, pga. pandemi eller andre uforudsete begivenheder, kan uddannelsesdage ske at blive flyttet eller omdannet til onlineundervisning.

 <3

Har du spørgsmål til vilkår og betingelser, eller ønsker du en aftale om at betale i rater, er du velkommen til at skrive til stine@feelcompany.dk

 

Ansøg om optagelse på uddannelsen

Book en introsamtale

 

Skriv til stine@feelcompany.dk

Har du ikke mulighed for at komme med på uddannelsen?

Få ny inspiration i bogen Lyslevende, som indgår i uddannelsen.